0919 663 663          

Giá xe BMW 2017 chính hãng tại Việt Nam

26/09/2016    3.54/5 trong 7 lượt 
Giá xe BMW 2017 chính hãng tại Việt Nam
Giá xe BMW 2017 chính hãng tại Việt Nam đực công bố bởi nhà phân phối Performace Motors trực thuộc Euro Auto. Xe BMW nhập khẩu vào năm 2017 sẽ chính thức áp dụng mức giá được nhà phân phối ban hành.
  Giá xe BMW 2017 tại Việt Nam
Bảng giá này được nhà nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam Euro Auto ban hành, nó có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017 cho tới khi có bảng giá mới thay thế. Những thông tin trên bảng giá ban hành này có thể thay đổi mà không cần báo trước hoặc xin phép. 
BMW 118i
Giá xe BMW 118i 2017: 1,328,000,000 VNĐ (Giá trên đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế VAT và chưa bao gồm các loại thuế và phí khác)
Khuyến mại xe BMW 118i 2017: liên hệ
BMW 320i
Giá xe BMW 320i 2017: 1,468,000,000 VNĐ (Giá trên đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế VAT và chưa bao gồm các loại thuế và phí khác)
Khuyến mại xe BMW 320i 2017: liên hệ
Giá xe BMW 330i 2017: 1,688,000,000 VNĐ (Giá trên đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế VAT và chưa bao gồm các loại thuế và phí khác)
Khuyến mại xe BMW 330i 2017: liên hệ
Giá xe BMW 320i GT 2017: 1,988,000,000 VNĐ (Giá trên đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế VAT và chưa bao gồm các loại thuế và phí khác)
Khuyến mại xe BMW 320i GT 2017: liên hệ
Giá xe BMW 330i GT 2017: 2,168,000,000 VNĐ (Giá trên đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế VAT và chưa bao gồm các loại thuế và phí khác)
Khuyến mại: liên hệ
BMW 420i
Giá xe BMW 420i 2017: 2,198,000,000 VNĐ (Giá trên đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế VAT và chưa bao gồm các loại thuế và phí khác)
Khuyến mại BMW 420i 217: liên hệ
Giá xe BMW 430i 2017: 2,368,000,000 VNĐ (Giá trên đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế VAT và chưa bao gồm các loại thuế và phí khác)
Khuyến mại cho xe BMW 430i 2017: liên hệ

Giá xe BMW 520i 2017: 2,198,000,000 VNĐ (Giá trên đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế VAT và chưa bao gồm các loại thuế và phí khác)
Khuyến mại cho xe BMW 520i 2017: vui lòng liên hệ trực tiếp
Giá xe BMW 530i 2017: 2,568,000,000 VNĐ (Giá trên đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế VAT và chưa bao gồm các loại thuế và phí khác)
Khuyến mại cho xe BMW 530i 2017: Vui lòng liên hệ trực tiếp
Giá xe BMW 530i GT 2017: 2,998,000,000 VNĐ (Giá trên đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế VAT và chưa bao gồm các loại thuế và phí khác)
Khuyến mại cho xe BMW 530i GT 2017: Vui lòng liên hệ trực tiếp

Giá xe BMW 640i 2017: 3,888,000,000 VNĐ (Giá trên đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế VAT và chưa bao gồm các loại thuế và phí khác)
Khuyến mại từng thời điểm, vui lòng liên hệ trực tiếp

Giá xe BMW 730Li 2017: 4,098,000,000 VNĐ (Giá trên đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế VAT và chưa bao gồm các loại thuế và phí khác)
Khuyến mại cho xe BMW 730Li 2017: xin vui lòng liên hệ trực tiếp
Giá xe BMW 740Li 2017: 4,868,000,000 VNĐ (Giá trên đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế VAT và chưa bao gồm các loại thuế và phí khác)
Khuyến mại cho xe BMW 740Li 2017: vui lòng liên hệ trực tiếp
Giá xe BMW 750Li 2017: 8,888,000,000 VNĐ (Giá trên đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế VAT và chưa bao gồm các loại thuế và phí khác)
Khuyến mại cho xe BMW 750Li 2017: vui lòng liên hệ trực tiếp

Giá xe BMW X1 2017: 1,688,000,000 VNĐ
Giá xe BMW X2 2017: 1,768,000,000 VNĐ
Giá xe BMW X3 2017: 2,063,000,000 VNĐ
Giá xe BMW X4 2017: 2,798,000,000 VNĐ
Giá xe BMW X5 2017: 3,456,000,000 VNĐ
Giá xe BMW X6 2017: 3,698,000,000 VNĐ
(Giá trên đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế VAT và chưa bao gồm các loại thuế và phí khác)

Để biết thêm thông tin về giá xe và chương trình khuyến mại xe BMW năm 2017 vui lòng liên hệ trực tiếp. Chúng tôi sẽ cập nhật bảng giá mới ngay khi ban hành.

Để lại lời nhắn