Menciptakan Persatuan Umat Yang Bersendikan Aqidah

sebagai landasan syarahan kami ialah firman Allah SWT dalam surah ali imran ayat 103yang akan dubacakan berikut ini : artinya:“ dan berpeganglah kamu semua kepada agama Allah, jangan bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu, ketika dimasa...

Diposting Pada Kategory Materi Ceramah | Tanggal Update :